Künye

Genel Yayın Yönetmeni
Abdulkerim Arslan

Yazı İşleri ve Haber Müdürü
Mahmut Nedim Suiçmez

Haber Masası
Mehmet Akçam
Nurullah Atilla
Bartu Eken

Reklam Koordinatörü

Kemal Güneyli