Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Türkiye’de 1970’li Yıllarda Siyasi ve Ekonomik Ortam

0
1970-1980 yılları arasındaki on yıllık dönem, ülke yönetiminin sürekli el değiştirdiği, siyasi istikrarsızlığın egemen olduğu bir süreci oluşturmuştur. 1971 askeri müdahalesini takip eden sürede...

1970’li Yıllar Türkiyesi’nde Kültürel Ortam ve Toplumsal Yaşam

0
Toplumsal ve kültürel yapıdaki köklü dönüşümler, sanayileşme olgusunun ortaya çıkardığı sorunlar, köylerden kentlere ve yerleşme birimlerine göçler, teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı gelişmeler, bunlara...

Ortadoğu’daki Çatlağın Adı: BAE – Suudi Arabistan

0
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’da birlikte hareket ederek politikalar üretmesini Arap Baharı sürecinin başlangıcıyla bağdaştırmak doğru olacaktır. Bu süreçten itibaren iki...

Pearl Harbor’ın Stratejik Sendromu ve Amerikan Stratejik Hafıza Oluşumu

1
Pearl Harbor savaşı Amerikan stratejik hafıza oluşumunun ana hadiselerinden biridir. 7 Aralık 1941 şafağında Japon avcı uçakları Pearl Harbor’daki deniz üssüne saldırıda bulunurlar ve...

Çevre Kirliliği, Nüfus Artışı ve Göç Sorunu

0
İnsanoğlu dünya kaynaklarının fütursuzca harcamaktır. Bu fütursuzluk çevreyi, çevreyi oluşturan canlı- cansız varlıkları son derece kötü etkilemektedir. Müthiş bir hızla gelişen sanayi ve teknolojiler...

Bir Portre: Mauricio Macri

0
2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ülkelerini ziyaret ediyordu. Seyahat planı içerisinde hem Arjantin’e resmi ziyaret gerçekleştirmek, hem de Buenos Aires’teki...

Tayvan, ABD Savunma Sanayisi’ni Nasıl Güvende Tutuyor?

0
Gelişmiş yarı iletkenler savunma endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. ABD askeri duruşu, gelişmiş mikroelektronik tarafından sağlanan nispeten az sayıda yüksek kaliteli sisteme dayandığından, bu...

Küresel Silahlanmaya Kısa Bir Bakış

0
İnsanlık var olduğu günden itibaren sürekli bir güvenlik tehdidi algısı ile karşılaşmıştır. Avcı-toplayıcı toplumların bu güvenlik algısı doğaya ve hayvanlara karşı olmuştur. Bu çerçevede...

Avrupa Satrancı 30 Yıl Savaşları 1618-1648

0
Tarihte yaşanılmış ve yaşanılmakta olan her olay aslında birbirlerine geçmiş birer zincirin halkaları gibidir. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedenini bir olayın nedeni...

İran İslam Devrimi Çerçevesinde Sovyetler Birliği – İran İlişkileri

0
1979 yılında İran’da yaşanan İslam devrimi, sadece devletin iç politikasında eşine rastlanmayan köklü bir değişim olmakla kalmamış, aynı zamanda soğuk savaşın hakim olduğu uluslararası...

Bütünleşme Yolunda Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

0
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabalarının bir sonucu olarak Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti...

Orta Doğu’nun İlk Petrolünden Ajax Operasyonuna

0
20. yüzyılın henüz başlarında büyük devletler arası rekabetin iyice kızıştığını gözlemliyoruz. Sanayi, ekonomi, askeri güç gibi alanlarda gittikçe körüklenen bu rekabetin doğal bir sonucu...

Bölgesel Coğrafyada Jeopolitik Mücadele: Arktik Okyanusu

0
21. yy jeopolitiğinin köşe taşlarından birisi de Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) ve bölge ülkelerinin mücadelesidir. Küresel ısınma ile birlikte dünya farklı sahnelere gebe...

Küresel Terörizm

0
Terör kavramı, Miladi olarak ilk yıllarda Jewish Zealots liderliğindeki Yahudilerin Roma'ya başkaldırısına kadar geri götürülebilecek eski bir kavramdır. Daha sonra Büyük Selçuklu döneminde Hasan...

Ulusaldan Küresele Yeni Dünya Düzeni

0
Tarih boyunca Dünya, değişime uğramış, gelişmiştir. 1648 Westphelia Barışının sağlanmasının ardından ulus devletler ön plana çıkmış ve dünya ulus devletler bütünü haline gelmiştir. Zaman...

Küresel Enerji Sorunu

0
Devletlerin ekonomik olarak büyümelerini sağlayan temel taşlardan bir tanesi de enerjidir. Kullanılan enerji kaynaklarının %87'sini fosil yakıtlar, % 6'sını yenilenebilir enerji kaynakları ve %...