Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Dört Seferi Işığında I. Süleyman’ın İlk Dönem Fetih Politikası

0
Özet  Kurulduğu dönemden XVI. yüzyıla kadar sürekli genişleyen Osmanlı Devleti, dönemsel olarak çeşitli fetih yönleri belirlemiştir. Bu yönler, belirli kurallarla sonraki hükümdara aktarılmasa da genellikle...

Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Koordinasyon Sorunu ve Fransa Örneği

0
Dünya genelinde enerji politikaları, kaynaklara erişim noktasında enerji rezervleri ve stratejileri üzerine müzakerelerde bulunan devletlerin kendi menfaatlerini öncelikli tutmaları sebebiyle ihtilaflı konuların başında gelmektedir....

Terör örgütlerinin İdeolojik ve Örgütsel Yapısı-2: Hizbullah Terör Örgütü

0
İlk olarak PKK/KCK yapılanmasını inceleyerek terör örgütlerinin ideolojik ve örgütsel yapısını ele aldığımız çalışmamızın ikinci serisinde Marksist-Leninist ideolojinin aksine İslami değerleri referans aldığını iddia...

Tarihten Günümüze İngiltere’nin Ortadoğu Politikası

0
İngiltere özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra dönemin küresel gücü olarak ortaya çıkmış ve "üzerinde güneş batmayan imparatorluk" deyimini hak etmek için dünyanın dört bir tarafında...

Olası Ukrayna İşgalinin Etkileri Nelerdir?

0
Slavların bölgedeki ilk devleti olan Kiev Knezliği'nden beri “Rusya ile Ukrayna” birlikte anılan halk olarak karşımıza çıkmaktadır. Belki de bu sebeple Putin sürekli olarak...

Dünya Nükleer Enerji Haritası

0
Dünyada Nükleer santral kuran 35, kurmakta olan 3 ülke bulunmaktadır. Bölgelere göre bakıldığında Kuzey Amerika en çok nükleer santralin bulunduğu bölge olurken onu Uzak...

MİT’in Hukuki ve Fiili Operasyonel Yetkisi

2
 “İstihbarat elbette hem hücumda hem de savunmada bulunur; ancak, değişik şekillerde... Fark, eşlik eden bir karakteristik ile belirleyici bir karakteristik arasında gizlidir. Bütün filler...

MİT’in Efsane Operasyonları

1
Daha önceki yazılarımda istihbarat teşkilatımızın operasyonel yetkisinin hukuki ve fiili boyutunu incelemiş ve operasyonel kabiliyetin ne kadar önemli olduğu izah etmeye çalışmıştım. Milli İstihbarat...

Almanya’nın Ukrayna Krizine Karşı “Ostpolitik Siyaseti”

2
Ukrayna'nın doğusunda başlayan ve 8 yılı deviren Donbass Savaşı, Rusya ve Batı ülkelerini Soğuk Savaş'tan sonra ciddi bir şekilde karşı karşıya getiren süreçlerden biridir....

Orta Amerika’nın Siyasi ve Ekonomik Geçmişine Dair Genel Bir Bakış

0
Bu yazıda genel hatları itibariyle, Latin Amerika coğrafyası içerisinde istikrar ve yoksulluk bağlamında kötü bir profili sunan Orta Amerika’dan bahsedeceğim. “Orta Amerika” adıyla adlandırdığımız...

Latin Amerika’nın Bağımsızlık Mücadelesi

0
2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ‘decolonization’ (sömürgeleri serbest bırakma) sürecinden itibaren dünyada farklı ülkelerin yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Soğuk Savaş’ın bitmesiyle bu tür ülkeler kapitalist...

21. Yüzyılda Türkiye – Latin Amerika İlişkileri: Yumuşak Güç ve Kamu...

0
21. yüzyıl, küreselleşme sürecinin de etkisiyle birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin sayesinde, ülkeler arasındaki mesafelerin en aza indiği, hem ekonomik hem sosyokültürel açıdan sınırların...

Kitlesel Yahudi Göçleri ve Filistin

0
İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Holokost (Yahudi Soykırımı) sonucu Filistin’e yönelik Yahudi göçünde büyük artış görüldü. 1917 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un...

1960 – 1980 Kıbrıs Sorunu Ekseninde Türkiye-Yunanistan İlişkileri

0
Türkiye 1950 yılı itibariyle ülkeye giren yabancı yatırımcıların da büyük oranda desteğini alarak kapitalistleşme yolunda iveme kazanmaya başlamıştır. Bu dönemlerde Demokrat Parti (DP)’nin baskıcı...

Rusya’nın İmparatorluk Rüyası: Neo-Avrasyacılık

0
Avrasya kavramının literatüre girişi, Alman bir bilim insanı olan Alexander Von Humboldt tarafından sağlanmıştır (Yılmaz, 2015, s. 112). Avrasya, coğrafi olarak en temel anlamı...

Türk Dünyasında Bir Lider: Rauf Denktaş

0
Hayatını Türk Dünyası için adayan eşsiz bir lider olan Denktaş, 27 Ocak 1924’te hayata gözlerini açtı. Tahsilini İngiltere’de hukuk üzerine yaptı ve 1944’te British...