Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Bölgesel Güvenlik Unsuru

0
Anahtar Kelimeler: Bölge, Güvenlik, Bölgesel Güvenlik Teorisi, Bölgesel Güvenlik Kompleksleri Teorisi Giriş  Uluslararası İlişkileri belirleyen temel kavramlardan bir tanesi “Güvenlik” kavramıdır. Güvenlik ontolojik bir duygu olmakla...

Safevilerden – İran İslam Cumhuriyeti’ne İran Tarihi

2
Başkent: Tahran Nüfus: 84.15 Milyon GSYİH: 610.66 Milyon Dolar Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 7.67 Bin Dolar Yüz Ölçümü: 1.648.000 Km² Etnik Yapı: Fars, Azeri, Türkmen, Kaşgay,...

Türk Dış Politikası’nın Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi: TİKA

1
Dış politika denince hemen herkesin aklına büyükelçiler, konsoloslar, Dış İşleri Bakanlığı’nın yaptığı müzakereler, antlaşmalar vb. faaliyetler gelir. Bu faaliyetler pek tabi dış politikanın önemli...

Dünyada ve Osmanlı’da 50 Milyon Kişiyi Öldüren İspanyol Gribi

0
İspanyol gribi, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkmış(1918-1920) ve 18 ayda en iyimser ihtimalle 50 milyon insanın canını almıştır. Birçok uzman bu ölü sayısını...

Doğu Akdeniz Denkleminde Küresel Bir Güç: Çin Halk Cumhuriyeti

0
İlk çağlardan günümüze Akdeniz Havzası küresel siyasette önemli bir merkez konumunda olmuştur. Mısır, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan bu merkez, ilerleyen zamanlarda İpek...

Orange Revolutions In Ukraine

0
Due to the location of Ukraine, it gained its independence in 1991 after the collapse of the USSR, but became an Eastern European country...

2000 Yılından Rus Uçak Krizine Kadar Türkiye-Rusya İlişkileri

0
Türk-Rus ilişkilerinin kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Bu ilişkilerin gelişmesindeki ana etken Rusya’nın o zamanki adıyla Knezlik olarak adlandırılan yapının güneye doğru inerek Karadeniz’e ulaşmasıyla...

Dağlık Karabağ Savaşı Konjonktüründe Şekillenme ve Bölgesel Tutumlar

0
Giriş Dağlık Karabağ sorunu, yıllar içerisinde bölgesel bir iştahsızlık olmaktan çıkmış ve sorunu besleyen ana öğeler olan; politik konjonktür, milli kimlik savunması, güç karmaşası sebebiyle...

Bölgesel Güvenlik Bağlamında Tehdit Unsuru

0
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Tehdit Olgusu, Küreselleşme, Teknoloji, Yeni Dünya Düzeni Giriş  Güvenlik olgusunun ortaya çıkmasına sebep olan şeylerden bir tanesi de tehdit olgusudur. Gelişen teknoloji, ekonomi...

Bulgaristan Türkleri’nin Öyküsü: Belene

0
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin tarihçesi Osmanlı İmparatorluğu zamanlarına dayanmaktadır. Osmanlıların Bulgarlarla ilk karşılaşması 14. yüzyıl ortalarına denk gelmektedir.. 1362 yılında Filibe şehri Osmanlı Devleti'nin eline geçti. 1364 yılında Sırplarla birlik olan...

Yeni Nesil İstihbarat Stratejileri: Dijital İstihbarat ve Sosyal Medya

0
Tüm Dünyada istihbarat artık kabuk değiştirmiş, farklı mecralarda faaliyet göstermeye başlamıştır. Dijital dünya ve sosyal medya istihbarat örgütleri tarafından ciddi bir faaliyet alanı haline...

Küreselleşme ve Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi

0
Yeni bir sözcük olmasına rağmen eski bir süreci tarif eden ve dünyanın değişim sürecinin açıklanmasında kullanılmış olan "küreselleşme" konusunda ortak bir tanım yoktur. Zengingönül...

Antonio Gramsci’nin Hayatı ve Düşünceleri

0
Gramsci İtalyan düşünür, siyasetçi ve Marksist kuramcıdır. Çağımızın en büyük düşünürlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Batı Marksizm’in kurucusu, İtalya Komünist Partisi kurucu üyesi ve...

İstihbaratın Sağladığı Enformasyon ve Devletler Nezdinde Bunun Önemi

0
İstihbarat devletler ve şirketler için günümüzde oldukça önemli bir hale gelmiştir. Dağınık ve anlamsız olan ham bilgiyi düzenleyerek, işe yarar ve kaliteli bir bilgi...

Tamil Kaplanları: Tarihsel Gelişimi ve Örgütün Ortadan Kaldırılışı

0
Küreselleşmenin sınırsız etkileri politika, eğitim, sağlık alanlarında tartışıldığı gibi terör örgütlerinin yayılması konusunda da gündeme gelmektedir. Özellikle 2000 yılından sonra küreselleşmenin hız kazanması ile...

İsrail ile Masaya Oturan Mısır’ın Libya ile Dört Gün Savaşı

0
Dört Gün Savaşı, Libya ile Mısır arasında 21-24 Temmuz 1977 tarihleri arasında yaşanan bir savaştır. Savaşın temelinde, iki ülke arasında yaşanan çıkar çatışmaları ve...