Ana Sayfa Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Kavramsal Olarak Demokrasi’nin Doğuşu ve Teorileri

0
Günümüz dünyasının politiğinde vazgeçilmez bir unsur olan demokrasinin kelime kökenini incelediğimizde demos (halk) ve kraiteu (egemen olma) sözcüklerinden gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Burda yönetilenlerin aynı...

ABD’nin Donald Trump Başkanlığında Yürütülen Ortadoğu Politikası

0
Uluslararası ilişkilerde genel olarak, temel aktör olan devletlerin ve diğer aktörlerin dış politika yapım süreçlerinde birçok faktörün etkili olduğu görülmektedir. Bu faktörler arasında liderlerin...

Devlet Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme

0
Uluslararası sistemin en önemli aktörlerinden birisi olan devletler, olaylara karşı gösterdikleri reaksiyonlar ve bu doğrultuda uyguladıkları politikalar ile uluslararası sistemin şekillenmesinde oldukça büyük birer...

Joe Biden Döneminde Makyavelist Politikalar

1
Sorunların sorunları yarattığı ABD Başkanlık seçimlerinin ardından Joe Biden seçimi kazanarak Başkanlık koltuğuna oturdu. Başkanlık yemini öncesi ve sonrası çizgisini keskin hatlarla belli eden...

Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş Öncesi ve Sonrası Politikalarının Karşılaştırılmalı Analizi

0
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere’ye karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulmuş bir devlet olarak farklı bir siyasi felsefe ile kurulmuştur. ABD’nin bu siyaset felsefesinin...

Kandahar Dağlarından Kabil’e Doğru Esen Sert Rüzgar: Taliban ve Afganistan’ın Geleceği

0
Batışın hududu var, dibe vuran yükselir, Ancak önlem de gerek mükerrer bir zevâle... Kandahar Dağları’nda başlar yeni bir doğuş   Yusuf Bilge   Bu sıralar her gün dünya haberlerinde Taliban’ın...

Yeşil Partiler ve Türkiye’deki Siyasallaşmaları

0
Yeşil siyaset, 20.yüzyılın sonlarına doğru kurulmaya başlayan yeşil partilerin ve çevresel sorunların dile getirilmesinde baskı ve çıkar grubu olma özelliğine sahip, yeşil anlayışa odaklı...

Slovenya’nın Bağımsızlık Mücadelesi

0
1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetinin dağılmasıyla birlikte uluslararası hukuk ve siyasal sistemin bazı kavramları sorgulanmaya başlandı. Bu kavramlar; yeni devletlerin tanınması, egemenlik, self-determinasyon...

Comparative Analyses of “Muslims in the Russian Federation” and “Russians in...

0
Although Russia has been home to many ethnic groups since the past, its religious and cultural diversity is also quite high. However, despite the...

Modern İpek Yolu’nun Tarihi ve Önemi Üzerine Bir İnceleme: “Bir Kuşak,...

0
Antik dünyada kurulan imparatorlukların büyük çoğunluğunun temeli Fırat ve Dicle'nin suladığı Mezopotamya olarak adlandırılan ilk tarım toplumlarının ortaya çıktığı döneme dayanır. Mezopotamya bölgesi kadim...

Bölgesel Güvenlik Unsuru

0
Anahtar Kelimeler: Bölge, Güvenlik, Bölgesel Güvenlik Teorisi, Bölgesel Güvenlik Kompleksleri Teorisi Giriş  Uluslararası İlişkileri belirleyen temel kavramlardan bir tanesi “Güvenlik” kavramıdır. Güvenlik ontolojik bir duygu olmakla...

Safevilerden – İran İslam Cumhuriyeti’ne İran Tarihi

2
Başkent: Tahran Nüfus: 84.15 Milyon GSYİH: 610.66 Milyon Dolar Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 7.67 Bin Dolar Yüz Ölçümü: 1.648.000 Km² Etnik Yapı: Fars, Azeri, Türkmen, Kaşgay,...

Türk Dış Politikası’nın Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi: TİKA

1
Dış politika denince hemen herkesin aklına büyükelçiler, konsoloslar, Dış İşleri Bakanlığı’nın yaptığı müzakereler, antlaşmalar vb. faaliyetler gelir. Bu faaliyetler pek tabi dış politikanın önemli...

Dünyada ve Osmanlı’da 50 Milyon Kişiyi Öldüren İspanyol Gribi

0
İspanyol gribi, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkmış(1918-1920) ve 18 ayda en iyimser ihtimalle 50 milyon insanın canını almıştır. Birçok uzman bu ölü sayısını...

Doğu Akdeniz Denkleminde Küresel Bir Güç: Çin Halk Cumhuriyeti

0
İlk çağlardan günümüze Akdeniz Havzası küresel siyasette önemli bir merkez konumunda olmuştur. Mısır, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan bu merkez, ilerleyen zamanlarda İpek...

Orange Revolutions In Ukraine

0
Due to the location of Ukraine, it gained its independence in 1991 after the collapse of the USSR, but became an Eastern European country...