Ana Sayfa Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

The Issue Between Russia And Ukraine: Crimea

0
Introduction Before delving into the history of Crimea, it's worth noting that the "Crimean Tatar" has developed a distinct identity based on geography as a...

Balkanlarda Doğan Yeni Kriz

0
Adını son günlerde Sedat Peker’in bir süre himaye edilmesi konusunda duyduğumuz Karadağ’ın Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, son günlerde gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya imza...

Platon’un İdeal Devletinde Bahsettiği Filozof Yöneticinin Sokrates Olma İhtimali

0
Platon’un ideal devletinde bahsettiği filozof yöneticinin hocası Sokrates olup olmadığını anlayabilmek için hem Platon’a hem de Sokrates’e odaklanmak gerekir. Yaşça daha büyük olduğu için...

Doğu Akdeniz Denkleminde Küresel Bir Güç: Çin Halk Cumhuriyeti

0
İlk çağlardan günümüze Akdeniz Havzası küresel siyasette önemli bir merkez konumunda olmuştur. Mısır, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan bu merkez, ilerleyen zamanlarda İpek...

Aum Shinrikyo Terör Örgütü: Kuruluşu, İdeolojisi ve Saldırıları

0
Japonya dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Tarihinde çok farklı dinlere ev sahipliği yapmış olan Japon medeniyeti, farklı dönemlerde farklı dini inançları benimsemiştir....

Kapitalizm ve Demokrasinin Yapı Taşı: “Liberalizm”

0
Kapitalizm ve liberalizm çoğu zaman aynı fikir akımlarıymış gibi zannedilir. Oysaki kapitalizm esasen sömürüyü ve serbest piyasayı savunan bir ekonomik sistemdir. Liberalizm ise ekonomiyi...

Lübnan’ın Tarihsel Geçmişi Ekseninde Yaşadığı Karmaşalar

0
Başkent: Beyrut Nüfus: 6.83 Milyon GSYİH: 78.92 Milyar Dolar Yüz Ölçümü: 10.450 Km² 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Hilafet için gerçekleştirdiği genişleme sürecinde önemli nokta, 1514 yılında...

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)

0
BM sistemi esas olarak devletlerin uluslararası alandaki egemenliklerini gösteren bir sistemdir. Bu egemenlik sadece devleti gösteren bir işarettir. Çünkü Uluslararası bir sorunda devletler durumu...

Bulgaristan Türkleri’nin Öyküsü: Belene

0
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin tarihçesi Osmanlı İmparatorluğu zamanlarına dayanmaktadır. Osmanlıların Bulgarlarla ilk karşılaşması 14. yüzyıl ortalarına denk gelmektedir.. 1362 yılında Filibe şehri Osmanlı Devleti'nin eline geçti. 1364 yılında Sırplarla birlik olan...

Büyük Petro’dan 1917 Ekim Devrimine Kadar Rus Modernleşmesinin Ana Hatları

0
1. Petro Dönemi (1682-1725) ve Rus Modernleşmesinin Başlaması Rusya tarihinde “Büyük” lakabıyla birlikte anılan 1. Petro, iktidara geldiğinde Rusya Avrupa devletlerine oranla oldukça geri kalmış...

Avrupa Birliği Bünyesinde Azınlık Haklarının Korunması

0
Uluslararası ilişkiler disiplininde en önemli konuların başında azınlıklar kavramı yer almaktadır. Azınlık ulus-devletlerin oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Azınlık tanımı uluslararası hukukta I. Dünya Savaşından sonra...

Avrasya’nın Kalbi Orta Asya: Jeopolitika ve Bölge Sorunları Üzerine Bir Bakış

1
Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından yaşanan dönüşüm tüm dünyayı etkilemiştir. İki kutuplu sistemden çok kutuplu dünya düzenine bir evirilme olsa da Soğuk Savaş’ın sonunda...

Bilge Kral: Aliya İzzetbegoviç

0
Aliya İzzetbegoviç’i dünya çapında üne kavuşturan yalnızca Bosna Hersek’in kurucu cumhurbaşkanı olarak zafer kazanmış bir lider olması değil; hayatının büyük kısmını araştırmaya, bilime, tarihe,...

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi

0
Ruanda, 1890’lardan 1914’e kadar Almanya’nın, 1914’ten 1962’ye kadar da Belçika’nın sömürgesi olmuştur. Belçika yönetimi 1933 yılında nüfus sayımı yapmış ve toplumu Hutu, Tutsi ve...

2021 Gazze Çatışmalarında Mısır ve Türkiye’nin Rollerine Dair Bir Analiz

0
Mayıs ayının ilk günlerine gergin bir şekilde başlayan Filistin toprakları, 6 Mayıs itibariyle 2021 İsrail – Filistin çatışmasına şahit oldu. İlk olarak İsrail Yüksek Mahkemesinin...

Avrupa Birliği İle Yeni Yol Haritası

0
Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi olarak her zaman muasır medeniyetler seviyesine erişme yolunda uluslararası konjonktürdeki  gelişmeleri yakından takip etmiş OECD ve NATO gibi örgütlenmelerin etkin...