Ana Sayfa Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Soğuk Savaş Doktrinleri

0
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından, dünya ABD ve SSCB arasında paylaşılan bir çift kutuplu dünya eksenine girdi. Sovyetlerin 1991’de dağılmasına kadar sürecek olan bu...

Türk Demokrasi Tarihi: Turgut Özal Dönemi Demokratikleşme Politikaları

0
ÖZAL VE DEMOKRATİKLEŞME Ekonomiye Dayalı Demokratikleşme Modeli Demokratik bir sistem üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi birikimi, Özal dönemine değin her ne kadar önemli merhaleler kat...

Selçukluların Devlet Anlayışına Tarihsel Bir Bakış Açısı

0
Selçuklular sadece Türk tarihi içerisinde önemli bir yer edinmiş değildir. Orta Doğu tarihi, İslam tarihi, Avrupa tarihi ve hatta dünya tarihinde önemli bir yer...

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Devletlerin Tanınması: K.K.T.C Örneği

0
Uluslararası arenanın temel yapı taşı devlettir. Devletlerin tanınma durumu günümüzde halen karmaşıklığını korumaktadır. Uluslararası hukuk tanınmanın şartlarını insan topluluğu, ülke, egemen kamu otoritesi olarak...

Japonya’da Covid-19 İle Birlikte Artış Gösteren İntihar Vakaları

0
2019’un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü, 2020 ile birlikte dünyadaki tüm ülkeleri esir aldı. Ülkeler de bu virüsle mücadele etmeye giriştiler. Hala daha...

Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan) İnsan Hakları İhlalleri

0
İnsanlar, doğumla birlikte ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, renk vb. özelliklerin dışında devredilemez ve vazgeçilemez birtakım haklarla dünyaya gelirler. Bu haklar her bir birey...

Küresel Liderlik Yolundaki Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dış Uzay Sahası Faaliyetleri

0
Dünya üzerinde hegemon devlet olma amacı taşıyan ülkelerin mücadeleye girmekten çekinmediği bir alan olarak dış uzay sahası karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak ABD ve Sovyetler...

Bir Direniş Hareketi: Libya

0
Amr b. As’ın (r.a), 642 yılında Mısır'ı fethetmesinin ardından Libya ve Tunus'a yönelmesiyle beraber İslam’la tanışan Libya, bu tarihten Osmanlı egemenliğine geçtiği devre kadar...

1951 Cenevre Sözleşmesi ve Mülteci Statüsü

0
Giriş Bir nedenden dolayı başka bir ülkeye sığınma kavramının tarihçesini, insanlık tarihinin başlangıcına kadar götürebilmekteyiz. Bu durum karşımıza Antik Çağ’da, Roma’da, Ortaçağ’da ve İmparatorluk tarihi...

İnişler ve Çıkışlar: Geçmişten Günümüze Türkiye-İran İlişkileri

0
Giriş İmparatorluk günlerindeki had safhadaki rekabet, halklar arasındaki mezhep ayrılığı, bazen dargın bazen barışık iki devletin geçmişten günümüze ilişkilerine ufak bir bakış atmaya gayret edeceğiz....

Geçmişten Günümüze Dünya Düzenine Yönelik Tehdit: Salgın Hastalıklar

0
İnsan tarihinin başından itibaren salgın hastalıklar, sayısız ölümlere neden olmuştur. Bakıldığında salgın hastalıklar konusu tıp alanına giren bir konu olarak görünse de doğurduğu sonuçlar...

Rusya Federasyonu’nun Güç Unsurları

0
Soğuk Savaş döneminin iki süper gücünden birisi olmuş olan SSCB, 1991 yılında çökmüş; akabinde SSCB çatısı altında varlıklarını sürdürmüş olan 14 devlet bağımsızlığını kazanarak,...

1930 – 1960 Yılları Arası Kıbrıs Sorunu ve Barış Planları

0
İkinci Dünya Savaşı’na Kadar Kıbrıs Adası Kıbrıs, Akdeniz’in doğusunda bulunan, coğrafi konumu itibariyle Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasında bulunan ve uluslararası deniz ve...

Çin Halk Cumhuriyeti ve Deniz Hakimiyeti Mücadelesi

0
Lucian Pye Çin için ‘’Çin, ülke rolü yapan bir uygarlıktır.’’ sözüyle bahseder. Çin 21.yy’a damgasını vurmuş ve gelecekteki güç dengelerinin değişimi hakkında şimdiden sinyalleri...

Japonya’nın Çin ve Kuzey Kore Karşısında Artan Savunma Harcamaları

1
Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip, nüfus olarak kalabalık, enerji kaynakları bakımından bir o kadar fakir, ortalama yaşam süresi olarak da bi hayli...

Yeni Ekonomik Düzen: Dijital, Kripto Para Birimleri ve Ülkelerin Politikaları

0
Blockchain Son yıllarda epey popüler hale gelen ‘Kripto para’, ‘Dijital para’ ve ‘Blockchain’ gibi sanal ekonomik kavramlar bugün namını yaymaya son hızda devam ediyor. Özellikle...