MANŞET

İnsanoğlu dünya kaynaklarının fütursuzca harcamaktır. Bu fütursuzluk çevreyi, çevreyi oluşturan canlı- cansız varlıkları son derece kötü etkilemektedir. Müthiş bir hızla gelişen sanayi ve teknolojiler insan ihtiyaçlarını daha da arttırmaktadır. Bu durum üzerinde bulunduğumuz dünyaya ciddi zararlar vermeye devam etmektedir....
Japonya’nın Pearl Harbor saldırısından sonra dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından 9066 sayılı İcra Emri ile Japon toplama kampları kuruldu. 9066 sayılı Yürütme Kararı, çoğunluğu Amerikan vatandaşı olan yaklaşık 120.000 kişinin hayatını etkiledi. Pearl Harbor'ın bombalanmasından sadece saatler sonra...
Afganistan’da süre gelen siyasi krizler, askeri dinamikler, sosyal sorunlar ve etnik yapıya dayalı boşluklar ülkeyi terör örgütlerinin kuluçkası haline getirmede yardımcı oluyor. Özellikle de 2001 sonrasında başlayan ABD’nin askeri müdahalesi, ülkeyi bataklığa iterek kaosa alan açtı. Bunu fırsat bilen...
2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ülkelerini ziyaret ediyordu. Seyahat planı içerisinde hem Arjantin’e resmi ziyaret gerçekleştirmek, hem de Buenos Aires’teki bir parkta Atatürk büstü açılışı yapmak vardı. Büstün açılışına Buenos Aires belediye başkanı izin vermedi....
Gelişmiş yarı iletkenler savunma endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. ABD askeri duruşu, gelişmiş mikroelektronik tarafından sağlanan nispeten az sayıda yüksek kaliteli sisteme dayandığından, bu gelişmiş yarı iletkenlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Tedarik zinciri görünürlüğü, özellikle savunma sektöründe düşük olsa...
İnsanlık var olduğu günden itibaren sürekli bir güvenlik tehdidi algısı ile karşılaşmıştır. Avcı-toplayıcı toplumların bu güvenlik algısı doğaya ve hayvanlara karşı olmuştur. Bu çerçevede kendilerini korumak ve yaşamlarını sürdürmek için araç gereçler yapmışlardır. Daha sonra ateşin bulunması ile güvenlik...
Tarihte yaşanılmış ve yaşanılmakta olan her olay aslında birbirlerine geçmiş birer zincirin halkaları gibidir. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedenini bir olayın nedeni ise başka bir olayın sonucunu doğurabilmektedir. 1517 yılından önce Papalık tarafından benimsenen dini uygulamalar, 1517...
Etiyopya ordusunun, Kasım 2020'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarına karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Söz konusu operasyon, TPLF birliklerinin Kasım 2020’de Tigray’daki Etiyopya ordusuna ait bir üsse saldırı düzenlemesinin ardından başlamıştı. Etiyopya ordusu öncelikle TPLF'nin kontrolünde bulunan Mekelle şehrine...
2015 yılında yayın hayatına başlayan StratejikOrtak.com; uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve çatışma bölgelerini ele alarak Türkiye’nin en genç ‘Uluslararası İlişkiler Platformu’ olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Çoğunluğunu lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu genç editör ve yazar...
1979 yılında İran’da yaşanan İslam devrimi, sadece devletin iç politikasında eşine rastlanmayan köklü bir değişim olmakla kalmamış, aynı zamanda soğuk savaşın hakim olduğu uluslararası sistemde bölgede dengeyi değiştirebilecek bir gelişme olması itibari ile de iki süper gücün dikkatini üzerine...
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabalarının bir sonucu olarak Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, kömür ve çelik üretiminde alınan...
20. yüzyılın henüz başlarında büyük devletler arası rekabetin iyice kızıştığını gözlemliyoruz. Sanayi, ekonomi, askeri güç gibi alanlarda gittikçe körüklenen bu rekabetin doğal bir sonucu olarak sanayinin gözbebeği petrol hiç olmadığı kadar ilgi görüyordu. Tam da bu sıralar, daha net söylemek...
21. yy jeopolitiğinin köşe taşlarından birisi de Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) ve bölge ülkelerinin mücadelesidir. Küresel ısınma ile birlikte dünya farklı sahnelere gebe kalmaya başladı. Bunun bir etkisi de Arktik Okyanusu üzerindedir ve küresel iklim değişikliği Arktik kıyılarında,...
Terör kavramı, Miladi olarak ilk yıllarda Jewish Zealots liderliğindeki Yahudilerin Roma'ya başkaldırısına kadar geri götürülebilecek eski bir kavramdır. Daha sonra Büyük Selçuklu döneminde Hasan Sabbah liderliğindeki ‘Haşhaşiler’ terör gruplarına örnek verilebilir. Ancak günümüzdeki terör kavramının anlamı Fransız İhtilali ile...
Tarih boyunca Dünya, değişime uğramış, gelişmiştir. 1648 Westphelia Barışının sağlanmasının ardından ulus devletler ön plana çıkmış ve dünya ulus devletler bütünü haline gelmiştir. Zaman içerisinde yaşanan keşifler, teknolojik gelişmeler bu düzenin değişeceğinin ilk sinyallerini vermiştir. Sanayi devrimi sonrası süreçte...
Devletlerin ekonomik olarak büyümelerini sağlayan temel taşlardan bir tanesi de enerjidir. Kullanılan enerji kaynaklarının %87'sini fosil yakıtlar, % 6'sını yenilenebilir enerji kaynakları ve % 7'sini de nükleer enerji kaynakları oluşturmaktadır. Bu enerji kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan fosil yakıtların...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İNFOGRAFİK

Son Yazılar