MAKALELER & İÇERİKLER

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabalarının bir sonucu olarak Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, kömür ve çelik üretiminde alınan...
21. yy jeopolitiğinin köşe taşlarından birisi de Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) ve bölge ülkelerinin mücadelesidir. Küresel ısınma ile birlikte dünya farklı sahnelere gebe kalmaya başladı. Bunun bir etkisi de Arktik Okyanusu üzerindedir ve küresel iklim değişikliği Arktik kıyılarında,...
Terör kavramı, Miladi olarak ilk yıllarda Jewish Zealots liderliğindeki Yahudilerin Roma'ya başkaldırısına kadar geri götürülebilecek eski bir kavramdır. Daha sonra Büyük Selçuklu döneminde Hasan Sabbah liderliğindeki ‘Haşhaşiler’ terör gruplarına örnek verilebilir. Ancak günümüzdeki terör kavramının anlamı Fransız İhtilali ile...
Tarih boyunca Dünya, değişime uğramış, gelişmiştir. 1648 Westphelia Barışının sağlanmasının ardından ulus devletler ön plana çıkmış ve dünya ulus devletler bütünü haline gelmiştir. Zaman içerisinde yaşanan keşifler, teknolojik gelişmeler bu düzenin değişeceğinin ilk sinyallerini vermiştir. Sanayi devrimi sonrası süreçte...
Devletlerin ekonomik olarak büyümelerini sağlayan temel taşlardan bir tanesi de enerjidir. Kullanılan enerji kaynaklarının %87'sini fosil yakıtlar, % 6'sını yenilenebilir enerji kaynakları ve % 7'sini de nükleer enerji kaynakları oluşturmaktadır. Bu enerji kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan fosil yakıtların...
Suriye Son Durum Haritası - Suriye'de 8. yılındaki iç savaşta ülke nüfusu %21'den fazla azaldı. 600 bine yakın insan yaşamını yitirdi ve 10 milyondan fazla kişi ülke içinde ve ülke dışına göç etmek zorunda kaldı. Ülkedeki kanlı iç...
Türk Tarih Tezi, yirminci yüzyılın icat edilmiş büyük geleneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türk Tarih Tezi’ne göre bu teorinin savunucuları, dilsel, kültürel ve tarihsel faktörler açısından çeşitli eski uygarlıklar üzerinde hak iddia etmektedirler. Bir zamanlar sahte bilim (sözdebilim) şeklini...
Rivalry between the USA and Soviet Union slowed down in the 1980s and due to that reason, traditional security understandings of realist conception stagnated and in this period of opportunity, security studies academics started broaden field’s agenda throughout several...
For the first time in the 2020 presidential elections, 32 million Latin American voters living in the United States are the largest racial/ethnic group in the presidential campaign. The largest non-white group in US history, Latin Americans (Hispanics); about...
24 Ağustos 2016‘da Türkiye sınırını ve 5 bin km²’lik bir alanı DEAŞ ve PYD/PKK‘dan arındırmak amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı‘nın sona ermesinden tam 295 gün sonra Afrin’e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Zeytin Dalı...
2. Dünya Savaşı'ndan Sonraki Konjonktür "İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası politikanın yapısı başlıca dört gelişme nedeniyle radikal bir değişme göstermiştir: Geleneksel güç dengesinin merkezi ve en önemli öğesi olan Avrupa'nın ve Avrupa devletlerinin savaşta büyük tahribata uğramaları; Amerika Birleşik Devletleri...
1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan Orta Asya devletleri için entegrasyon süreci zorlu geçmiştir. Bu süreci farklı uluslararası birlikleri örnek alarak aşmaya çalışan Orta Asya devletleri bu yapıları kendi kültür ve siyasi yapılarına uyarlayarak...
50 yılı aşkın bir süredir kültürel devrimin kaosu ve zulme henüz Çin halkının hafızalarından silinmemiştir. 1960'ların uzun süren korku atmosferi, 1966 ve 1976 yılları arasındaki on yıllar boyunca proletaryanın bir kalkışması olarak Mao zihniyeti tarafından sunulmuştur. Sosyalizm ve kapitalizm...
Etnik köken açısından oldukça fazla genişliğe sahip bir ülke olarak bilinen İspanya’nın kuzeyinde bulunan Bask bölgesi, çoğunluğu Baskların oluşturduğu özerk bir bölgedir. Bu bölgede de tıpkı tarihten bu yana dünyanın her kesiminde ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde gördüğümüz milliyetçilik kavramı...
Kıbrıs adasında insan yaşamının Neolitik Çağ’da başladığı bilinmekle beraber, ada bu zamandan süregelen bir mücadeleye şahit olmuştur ve olmaktadır. Nitekim Kıbrıs, Roma İmparatorluğunu, Büyük İskender'i, Bizans İmparatorluğu’nu, Osmanlı İmparatorluğu'nu ve son olarak da İngiliz hakimiyetini görmüştür. 1571 yılında II....
Akdeniz’in doğusunda oldukça önemli bir stratejik konumda bulunan Kıbrıs adası yaklaşık olarak 350 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kalmıştır. Türkler ve Rumlar uzun yıllar bu adada birlikte yaşamışlardır. Ancak gelişen milliyetçilik akımları sonrası Balkan devletleri başta olmak üzere Osmanlı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İNFOGRAFİK

Son Yazılar