Ana Sayfa MAKALELER & İÇERİKLER

MAKALELER & İÇERİKLER

Platon’un ideal devletinde bahsettiği filozof yöneticinin hocası Sokrates olup olmadığını anlayabilmek için hem Platon’a hem de Sokrates’e odaklanmak gerekir. Yaşça daha büyük olduğu için Sokrates’ten başlamak ve hayatlarını kısaca öğrenmek daha uygun olacaktır. Hem Sokrates’in hem de Platon’un düşüncelerinde...
“Savaş alanındaki en zayıf nokta askerin zihnidir, çünkü diğer her şey zırhla kaplanabilir.” Savaş, bazen gri bölgelere ve yeraltına inmekte. Bu gri alanı içeren savaşların "yeni" mühimmatı çoğunlukla anlatı ve inandırıcılıktır. Bu savaşlarda, yüksek miktarda zırhlı birliğe, çok sayıda askere...
Tarih boyunca devletler için güvenlik, en öncelikli konu olmuştur. Güvenliklerini düşünen her devlet savaş veya çatışma yoluyla kendi çıkarını korumaya çalışmıştır. Uluslararası İlişkiler disiplininde de güvenlik konusu oldukça önemli bir kavram olarak yer almaktadır. Öyle ki, Uluslararası İlişkiler disiplinin...
21.Yüzyıla tek başına süper güç olarak giren ABD, bu konumunu korumak için yıllardır uğraş vermekte, planlar, stratejiler geliştirmektedir. Ancak, özellikle 2010’lu yıllardan sonra Doğu’dan, Asya-Pasifik’ten bir güç yükselmeye başlamış, ABD’nin küresel hegemonyasına meydan okuma niyetini belli etmiştir. Bu güç,...
Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi isyanlar, savaşlar ve çeşitli iç kargaşalarla doluydu. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu karmaşık yıllarında büyüyen Atatürk'ün gelecekteki siyasi tavrını etkileyecek fikirleri, gençliğinin ilk yıllarından itibaren bu atmosferde şekillenmeye başladı. Savaşı ve savaşın getirdiği zorlukları yaşayan Atatürk, Kurtuluş...
İkinci Dünya Savaşı, başlangıç aşaması ve savaşın yaşandığı dönemde çeşitli uluslararası paradigmalara sebep olsa da savaş sonrası dönemin başlangıcından itibaren alışılmışın dışında, çok boyutlu olarak küresel bir denge kurma mücadelesini beraberinde getirmiştir. Bu mücadele safhası siyasi, ekonomik, askeri vb....
Geçtiğimiz günlerde Çin için ‘rutin’ sayılan fakat Tayvan’ın egemenlik haklarını ihlal eden bir tatbikat daha gerçekleşti. Tayvan'ın doğusunda eğitim yapmak amacıyla altı savaş gemisi Ryukyus'tan geçti. Çin, yine Tayvan'ın hava savunma bölgesine savaş uçakları göndererek Tayvan'ın saldırıya yanıt vermek...
Kapitalizm ve liberalizm çoğu zaman aynı fikir akımlarıymış gibi zannedilir. Oysaki kapitalizm esasen sömürüyü ve serbest piyasayı savunan bir ekonomik sistemdir. Liberalizm ise ekonomiyi de içine alan ilkeler barındırmasının yanında bireyi önceleyen, demokrasiyi, siyasal, sosyal ve ekonomik özgürlükleri de...
Roma devleti, tarihin tozlu sayfaları arasında kendine çok fazla yer ayıran, Avrupa’dan Afrika’ya kadar günümüzdeki birçok ülkede toprağı bulunan önemli ve büyük bir devlettir. Bizim için onu daha önemli kılan şey, bugünkü hukukumuzun temeli olan Roma hukukunun bu devlette...
Başkent: Kahire Nüfus: 101.62 Milyon GSYİH: 361.88 Milyar Dolar Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 3.61 Bin Dolar Yüz Ölçümü: 1.001.450 Km² Etnik Yapı: %90 Müslüman (Arap, Bedevi, Berberi, Nübyalı) & %10 Hristiyan Firavunlar diyarı, Nil Ülkesi Mısır dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden birisidir. Bereketli...
Cumhuriyetin kurulmasından sonra, çok partili hayata geçiş süreci uzun ve sancılı olmuş, sonunda bu gerçekleştirildiğinde ise 1960 Darbesi, Türk demokrasisine büyük bir darbe indirmiştir. Darbe sonrasında hazırlanan 1961 Anayasası ise, Türk siyasi ve sosyal hayatında var olmayan çeşitli bireysel...
Dünyada Nükleer santral kuran 35, kurmakta olan 3 ülke bulunmaktadır. Bölgelere göre bakıldığında Kuzey Amerika en çok nükleer santralin bulunduğu bölge olurken onu Uzak Doğu Asya, Batı Avrupa takip etmektir. Afrika kıtasında sadece 2 nükleer reaktör bulunmaktadır. Ülkelerin Nükleer Enerji...
Dış politika ve ideoloji arasındaki ilişkiler girift ve komplekstir. Bir yandan, uluslararası sistemin anarşik karakterinden dolayı, dış politika her zaman uzlaşma ve anlaşma için kapı aralayan bir alan olarak görülürken, diğer yandan ideolojiler sert, anlaşmaya ve uzlaşmaya kapalı, kendi...
Sistem kavramı, biyolog Ludwig von Bertalanffy’nın genel sistem kuramı İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1945’te yayınlandıktan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Genel bir tanımlama yapılacak olursa sistem, birbirine karşılıklı bağımlılık ilişkileriyle bağlı parçalardan oluşan bütüne denmektedir. Sistemin en temel ve en önemli özelliği...
Ermeniler Osmanlı tebaası içerisinde, özellikle sosyokültürel anlamda, önemli bir yere sahipti. Dönem seyahatnameleri Ermenilerin tıpkı Türkler gibi yaşadığını, giyim-kuşam ve sosyal hayat gibi noktalarda benzerliklere sahip olduklarını söylemektedir. Ancak Osmanlı klasik dönemindeki ihtişamdan uzakta ve toplumsal ayrıklığın had safhada...
Günümüz uluslararası ilişkileri kompleks ve karmaşık bir seyir halindedir. Devletlerin birbirinden farklı amaçları birbirinden farklı araçlarla kombine edip bunları farklı arenalarda etkin hale getirmesi ve bu sürecin işleyişi, uzman uluslararası ilişkiler analistlerinin bile kafasını karıştırmaktadır. Fakat esasında dış politika...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İNFOGRAFİK

Son Yazılar