ASYA

Orta Asya, Uzakdoğu ve genel hatlarıyla Asya bölgesindeki ülkelerdeki analiz makaleler..

Japonya, kökenleri Asya’da olan bir uygarlık olsa da Batı tipi bir modernleşme sürecinden geçmiş ve günümüz modern ülkelerinin arasında yerini almıştır. 1867 yılına değin Tokugawa Hanedanlığı’nın (Şogunluk) yönetimi altında dış dünyaya kapalı bir ülke konumunda bulunan Japonya, Amerikan ve...
Soğuk Savaş sonrası Dünya’da “Amerika Birleşik Devletleri’nin Tek Kutuplu Anı” (Unipolar moment) sonrasında çok kutuplu bir “Uluslararası Sistem” ortaya çıkmıştır. Bu ortaya çıkan sistemde yeni yükselen güçlerden bir tanesi Çin olmuştur ve Güney Doğu Asya Bölgesi dikkatleri üzerine çeken...
Soğuk Savaştan sonra Asya’da yükselen Çin, önce ABD’nin daha sonra diğer bölge ülkelerinin ve en nihayetinde tüm Dünya’nın dikkatini çekmiştir. Soğuk Savaş’ın galibi olan ABD tek hegemon olma ayrıcalığını sürdürmek istediği için yükselen Çin karşısında onu caydıracak hamleler yapmaya...
ABD ve Kanada’nın biyogüvenlik endişelerini gerekçe göstererek Çin'den tüm meyve ithalatını engellemeye gitmesinin ardından bu ülkeler Tayvan ananasını destekleyen ülkeler arasında yer almaktadır. Pekin, biyogüvenlik nedenleriyle 1 Mart'ta tüm Tayvan’dan ananas ithalatını durdurdu ve meyvelerin "zararlı yaratıklar" taşıyabileceğini söyledi. Ekonomi...
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra (1991) Avrasya bölgesinde yaşanan güç boşluğu neticesinde uzun yıllar sonra bağımsızlıklarını kazanmış olan komünizmin “görev adamı” olarak nitelendirebileceğimiz ülkeleri kontrol altında tutmak ve bölgenin istikrarını sağlamak çok mühim bir olaydı. İlk olarak 1996 yılında Rusya...
2019’un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü, 2020 ile birlikte dünyadaki tüm ülkeleri esir aldı. Ülkeler de bu virüsle mücadele etmeye giriştiler. Hala daha bu salgın devam etmekte ve ülkelerde başta etkili bir aşı bulma çalışmaları olmak üzere virüsle...
Dünya üzerinde hegemon devlet olma amacı taşıyan ülkelerin mücadeleye girmekten çekinmediği bir alan olarak dış uzay sahası karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak ABD ve Sovyetler Birliği arasında bu alanda yaşanan düello, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yatışmış fakat 21. Yüzyıl itibariyle Rusya...
Soğuk Savaş döneminin iki süper gücünden birisi olmuş olan SSCB, 1991 yılında çökmüş; akabinde SSCB çatısı altında varlıklarını sürdürmüş olan 14 devlet bağımsızlığını kazanarak, uluslararası alanda yeni aktörler olarak karşımıza çıkmışlardır (İncekara & İncekara, 2015, s. 112). SSCB’nin çöküşü...
Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip, nüfus olarak kalabalık, enerji kaynakları bakımından bir o kadar fakir, ortalama yaşam süresi olarak da bi hayli yüksek Doğu Asya’da bulunan bir ada ülkesi. Japonya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra “pasif” bir anayasa...
Jeopolitik Kavramının Gelişimi Jeopolitik, 20. Yüzyılın başlarında Rudolf Kjellen ve diğer emperyalist düşünürlerce fiziksel çevre ile politika arasındaki ilişkiyi açıklamak için ortaya çıkmıştır. Jeopolitik kavramının gelişim süresince birden fazla düşünce oluşmuştur. Bunlardan ilki, Emperyalist ülkeler arasındaki rekabetin yoğun olduğu dönemlerde...
Başkan Tsai Ing-wen, denizaltı üretimini Tayvan'ın asimetrik savaş yeteneklerinin geliştirilmesi için çok önemli olarak nitelendirdi. Tayvan, Pekin'in ülkeyi askeri olarak korkutmaya devam etmesine karşılık olarak asimetrik savaş yeteneklerini artırmaya yönelik ilk yerli denizaltılarını üretmeye başladığını açıklayarak bu alanda yepyeni...
Uygur Kağanlığı, Orta Asya’da Hunlar ve Göktürkler ’den sonra devlet kurabilen üçüncü Türk topluluğu olma özelliğine sahip olmasıyla beraber Türk tarihinde derin etkiler bırakmış bir Türk topluluğudur. 745 – 840 yılları arasında varlığını sürdüren Uygur Kağanlığı, Kutluk Bilge Kül...
Giriş “İki devlet, tek millet” anlayışıyla gerek bölgesel gerekse uluslararası sahada birbirlerinin desteği olan Türkiye ve Azerbaycan, kültürel bağlar ve ortak kökenin sayesinde devletlerarası diplomasideki “dostluk-düşmanlık olmaması, yalnızca anlık çıkarların olması” yaklaşımını yıkıp daima “kardeş” olmuşlardır. Diğer Türk cumhuriyetlerine göre...
Narcos Afganistan... Ülke, Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada illegal olarak afyon üretiminde %90 oranıyla zirve yapmış durumda. Afganistan'da 1950'li yıllarda İran'da uyuşturucunun yasaklanmasından sonra afyon üretimi epey artmıştır. Afganistan ve komşusu Pakistan yirmi yıl içinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya...
Son zamanlarda özellikle korona virüsü konusunda başta Dünya Sağlık Örgütü’ne ve diğer ekonomik ve siyasi konularda BM’de göstermiş olduğu saldırgan tavrını devam ettiren Pekin'in Tayvan ve diğer ülkeler üzerindeki baskısı, Tayvan için daha fazla sempati ve destek yaratmaktadır. Çin’in...
1947 yılında İngiliz sömürgesi altında bulunan Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmesinin ardından Keşmir sorunu ortaya çıkmıştır. İngiltere Müslüman çoğunluğun olduğu bölgeyi Pakistan’a, Hinduların çoğunlukta olduğu bölgeyi Hindistan’a bırakmıştır. Keşmir bölgesi için de kararı halk oylamasına tabi tutmuştur. Keşmir bölgesi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İNFOGRAFİK

Son Yazılar