Kendinizi Test Edin: İstihbaratçı Olmak İster Misiniz?

Okunma Süresi: 123 dk 57 sn

Yeni çalışmama hoş geldiniz. Yazıyı okumaya başlamadan önce siz değerli okuyucu ile bir anlaşma yapmamız lazım. Öncelikle, bu yazıda sizler istihbaratçı olacaksınız.  Ben de sizden stratejik istihbarat raporu isteyen amiriniz olacağım.

Bu çalışma eminim ki istihbarata ciddi anlamda ilgi duymayanların yarısına gelmeden okumayı bırakacağı bir çalışma olacak. İki amacım var bu çalışmada; ilki halkımızın zihnindeki yanlış istihbaratçı imajını yıkarak bir istihbaratçının nasıl çalıştığını gözler önüne sermek, ikinci amacımsa bu alana gerçekten ilgi duyan okuyucularımız için stratejik istihbarat analizi yapma imkânı sunmak ve analiz sürecinin elemanlarını izah etmektir. Uzun ve yorucu bir çalışma olacak. Hiçbir kaynakta bu tarz bir çalışma bulamayan, istihbarata ilgili kişiler için faydalı olmasını ümit ediyorum. Hazırsanız kalem ve kâğıtlarınızı hazırlayın ve operasyona başlayalım…

Bu tablo, istihbarat amacı ile hazırlanmış malzemenin kıymetlendirilmesi için kullanılan standart HARF-RAKAM METODUDUR. Buna göre kaynağın “doğruluk ve güvenilirlik” derecesi harf gruplarıyla, haberin “doğruluk ve ihtimal” derecesi rakamlarla gösterilir. Pratik olayımızı çözerken bu tabloyu kullanacağız…

Örneğin; genellikle bir işe katılmış ve bizzat müşahedede bulunmuş istihbaratçının raporuna “A” derecesi verilir. Mesela bu rapordaki bilgiler başka bir raporla da teyit edilmişse ihtimal derecesine de “1” verilir. Sonuç olarak bu istihbarat raporu “A-1” kategorisinde değerlendirilir ve ona göre kıymetlendirilir.

Farzedelim ki siz milli seviyede herhangi bir özel karargâhta istihbaratçısınız. Bağlı bulunduğunuz birimin görevi ise stratejik istihbaratı işleme tabi tutarak İSTİHBARAT TAHMİNLERİ hazırlamaktır.

Sorumlu olduğunuz bu görev esnasında bir gün size  “Çok Gizli” ibareli bir zarf teslim edilmiş olsun. Yine farz edelim ki bu zarftan çıkan rapora özel bir önem vermektesiniz. Bu sebeple bu raporu doğrudan siz işleme tabi tutmak istiyorsunuz. Atmanız gereken ilk adım rapordaki bilgiyi değerlendirmek, raporun değerini veya önem derecesini tayin ve tahmin etmek olacaktır. Üzerinde çalışmamız gereken raporumuz (tamamen hayali) şöyle olsun;

RAPOR NO:12361

ÜLKE                                    : Kantanya

KONU                                   : Zambak Gölü bölgesinde bir sanayi ve ulaştırma faaliyeti

ALINDIĞI YER                       : Kantanya\ Günçek

HABER TARİHİ                       : 16 Eylül 1961

HAZIRLANDIĞI TARİH            : 20 Eylül 1961

SAYFA ADEDİ                        : 2

EK NOTLAR                           : Rapor Kantanya’daki Askeri Ataşe tarafından verilmiştir.                                                          Bölgenin krokisi kaba hatlarıyla ekte verilmiştir.

F – 3 (Tabloyu hatırlayın)    1: 1 Ağustos 1961’de Davulca şehrinden Zambak Gölü’ne tek hatlı bir demir yolu inşa edilmiştir. Cebri çalışma sistemi uygulanmıştır. Hat sonu 1 Kasım 1961’dir.

2. Yamanak-Taburca demiryolu hattı sökülmekte ve bunlar Zambak Gölü’ne gidecek hat için kullanılmaktadır. Yeni demiryolu aşağı yukarı %60 oranında 5 Ağustos 1961’de tamamlanmış durumdadır.

                                            3. Projede çalıştırılan kalifiye personelin yaşayış şartları düşüktür ve işten ayrılabilme sadece hastalık halinde mümkündür. Birçok işçi iyi beslenemediklerinden şikâyetçidir.

B – 4                                  4: 25 Ağustos 1961’de Zambak Gölü’nün 8 km güney batısında büyük bir sanayi tesisinin inşasına başlanmıştır. Temel inşaatları anormal şekilde geniş tutulmuştur. Tamamlanan bir bölümde devamlı silahlı askerlerle korunan penceresiz beton bir yapı yükselmektedir. Yapıya sadece birkaç kişinin girmesine izin verilmekte ve sürekli devriyeler dolaşmaktadır. Bu yeni tesise yakın bir bölgede bir hidroelektrik santral vardır.

F – 3                                  5: Dobrulka’daki iş kurumu 2 Ağustos’ta Zambak Gölü’nde çalıştırılmak üzere 300 işçi temin emri almıştır.

                                           6. Bölgedeki çiftçiler zirai mahsullerini normal yollarla satışa çıkardıkları takdirde alacakları paradan çok daha düşük bir para getirecek fiyatla inşaat projesinde çalışanlara satmaya hükümet tarafından zorlandıklarından şikâyetçidir.

C – 2                        7. Askeri birliklerin bir kısmı yakın zaman içinde Zambak Gölü Bölgesine sevk edileceklerdir. Birçok uçaksavar birliği onlara refakat edecektir. Sevk edilecek olan birliğin komutanı karısına operasyonun çok gizli olduğunu söyleyerek yanında gelemeyeceğini söylemiştir.

                                          8. Çok sayıda makine yüklü tren Zambak Gölü yakınlarına sevk edilmiştir.

C – 6                                 9. Zambak Gölü kıyılarında Silahlı Kuvvetler için büyük bir dinlenme ve eğlence yeri inşa edilecektir. Buraya sevk edilen birlikler savaşma yeterliklerini ispat etmiş olan özel askerler arasından seçilecektir.

KAYNAKLAR                    :

Paragraf 1-3                          : Demiryolu inşa işçilerini barındıran han sahibi

Paragraf 4                              : Batıya iltica etmeden önce Zambak Gölü bölgesinde çalışan inşaat mühendisi. Aynı kaynağın 9003 sayılı raporu

Paragraf 5-6                           : Zambak Gölü bölgesinden bir çiftçi

Paragraf 7-9                           : Kantanya ordusundan bir subayın karısı ve aynı kaynak 10011 sayılı rapor

                                                                                             

İMZA

Albay-Ataşe Mahmut Nedim SUİÇMEZ

Ek-1: Kantonya Krokisi

BİRİNCİ GÖREV:

Verilen bu açıklamalar ve raporun genel havasına göre;

 1. Bu rapora karşı yapacağınız ilk şey nedir? Hemen ilk dikkatinizi çeken hususlar neler olmuştur?

2. İlk yapacağınız iş nedir?

BİRİNCİ GÖREV CEVABI:

Büyük ihtimalle yazıyı buraya kadar okuyanların sayısı bir elin parmağını geçmemiştir. Çünkü bizler toplum olarak bilgiyi analiz etmek yerine başka kişilerin yorumlarıyla düşünce dünyamızı tatmin etme eğilimdeyiz. Öncelikle bilgi nasıl değerlendirilir, analiz süreci nasıl işler bunları öğrenmemiz gerekir. Ülkede meydana gelen her olayda “MİT ne iş yapar, istihbaratçılar uyuyor, MİT nasıl engelleyemedi bu saldırıyı, istihbaratçının işi nedir?” gibi yorumlar yapan insanlar maalesef bir istihbaratçı nasıl çalışır, istihbarat sistemi nasıl işler konularından bihaberdir. Sadece bu çalışma örneğinin bile istihbaratçılarımızın ne kadar saygı duyulması gereken insanlar olduğunu ve istihbarat faaliyetinin tahayyül ettiğimizden ne kadar farklı olduğunu ortaya koyduğunu düşünüyorum.

 1.  İlk olarak her kaynağın doğruluk derecesinin kıymetlendirilmesi ve Zambak Gölü yakınlarındaki faaliyete ilişkin raporun ihtimal derecesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. (Yukarıda değerlendirme tablosu vermiştim, verilen bilgiler ışığında o tabloya göre yapılmalıdır)(Ayrıca dikkatli okuyucularımızın da fark ettiği gibi bu sorunun cevabı hayali raporumuzun üstündeki paragrafta zaten cevaplanmıştır. Bu ayrıntıyı fark edip doğru cevap veren okuyucularımızı tebrik ediyorum.)                    
 2. Bir istihbaratçının yapacağı ilk makul hareket Arşiv ve Kütüphanelerden hem kaynaklara hem de haberlerin muhtevasına dair mevcut bilgileri istemektir.

Buraya kadar olan kısmı hikayeleştirerek kısaca özetleyelim, neler yaptığımızı ve devamında neler yapacağımızı görelim;

 1. Siz bir istihbaratçısınız ve elinize bir rapor geçti. Rapor Kantanya adlı ülke hakkında bilgiler içeriyordu.
 2. İyi yetişmiş bir istihbaratçısınız ve ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Öncelikle işinizin istihbarat tahminleri hazırlamak olduğunun bilincindesiniz ve belli bir sistematikle hareket etmeniz gerektiğini biliyorsunuz.
 3. Bu sebeple ilk görevdeki cevap gereği ilk yapacağınız şey raporun ihtimal değerlendirmesidir. Kahvenizden bir yudum daha aldınız ve çekmecenizde duran HARF-RAKAM METODU tablosunu çıkarıp masanın üstüne koydunuz. Arşivden ülkenin dosyasını çıkardınız ve bugüne kadar ülke hakkında ve özellikle konu hakkında yazılmış olan raporları incelemeye başladınız. Bu incelemeler sonucu aşağıdaki bilgileri bir araya getirdiniz ve üzerinde çalışmaya başladınız.

Arşiv İncelemesi Sonucu Derlediğiniz Bilgiler

 1. Paragraf 4’te inşaat mühendisi olarak bahsedilen kaynak, ilticasından önce batı elçiliklerinden biri hesabına Zambak Gölü projesinde istihdam edilmiştir. 9003 sayılı raporda B-3 derecesinde kıymetlendirilmiş bilgi vermiştir. Ayrıca daha önceden vermiş olduğu 4 raporunda özet olarak şu bilgiler vardı;
 2. Siyasi inançsızlık yüzünden hükümetçe daha önceden Kantanya’lı 3 büyük mühendis ortadan kaldırılmıştır(!)
 3. Uranyum madeni işlemek üzere HATUŞİ’de bir tesis inşa edilmiştir.
 4. HOVKA’daki termik elektrik santralinin günlük kapasitesi 1.250.000 Kws’dir.
 5. Dışişleri Bakanlığı ve dost istihbarat servislerinden alınan haberler 3 Kantanyalı mühendisin gerçekten de Haziran 1961’de hükümetçe öldürüldüğünü doğrulamaktadır.
 6. Kendi ve diğer yabancı kaynaklardan gelen haberler bu mühendisin verdiği diğer haberleri teyid etmiştir.
 7. Raporun 7-8 paragraflarında Kantanya ordusu subaylarından birinin karısı diye bahsolunan kaynak (10011) sayılı raporundan şu bilgileri vermiştir;
 8. Ordu karargahı kumanda kademesinde bir değişiklik beklenmektedir.
 9. General Antoni Zorbek Kantanya savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığına getirilecektir.
 10. Günçek Garnizon Komutanı, ANYA LARİSSA adlı yeni bir metres bulmuştur. Bundan temin olunan biyografik bilgilerin çoğu küçük düşürücü mahiyettedir.
 11. Geçen yıl 8 Eylül’de Kantanya’ya komşu olan YALANTA’ya karşı bir askeri harekete girişeceği tahmin olunmuştur.
 12. Rapor No. 12012: Ordu karargahında kumanda personeli arasında bir değişiklik vuku bulmuştur.
 13. Rapor No. 12001: General Antoni Zorbek özel bir askeri bölgeyi yönetmektedir.
 14. Rapor No. 12121: Günçek askeri Garnizonu Kumandanı ANYA LARİSSA adından genç ve çok güzel bir kadını metres tutmaktadır.
 15. Bugüne kadar Yalanta ile Kantanya arasında anormal bir münasebet ve askeri sürtüşme emaresine rastlanmamıştır.
 16. Müttefik irtibat subayı Davulca’da bir cebri çalışma kampının mevcut olduğunu ve demiryolu raylarının bu sahaya nakledildiğini rapor etmiştir.
 17. Ele geçirilen haritalarda arazi şartlarının demiryolu yapımına müsait olduğu görülmektedir ve böyle bir hattın mevcudiyeti bilinmemektedir.
 18. Cebri çalışma şartlarına ait talimat İşçi Gazetesinin Temmuz 28 sayılı nüshasından anlaşılabilmektedir. Makalede kitlelerin refahı için uygun çalışma şartları temin etmede işçi partisinin kesintisiz gayretleri izah olunmaktadır.

İKİNCİ GÖREV:

Elde edilen bilgiler çerçevesinde 12361 sayılı rapora esas teşkil eden 4 kaynağı da ayrı ayrı değerlendirerek kıymetlendirmenizi hazırlayın. Harf-rakam tablosunu kullanarak kıymetlendirmelerinizi yapın ve bu yargılara nasıl ve niçin vardığınızı izah edin.

İKİNCİ GÖREV CEVABI:

Bu satırları okuyan gözlerin sahibi gerçekten takdiri hak ediyor demektir. Saygılarımı sunuyorum. Sizin gibi istihbarata bu derece ilgili insanların varlığı ülkemizin geleceği adına bir umuttur. Cevaba gelirsek;

 • Raporu veren ataşenin paragraf 1’den 3’e kadar olan haber kaynağı ile 5 ve 6’yı “F” (yani doğruluğu hakkında hükme varılamaz) olarak derecelendirmiştir. Bu kaynaklar bir çiftçi ve han sahibi olarak raporda geçmektedir. Yaptığınız arşiv araştırması sonucu (dikkat edeceğiniz üzere) daha önceden bunlarla temas eden kimseden gelen rapor veya bilgiye rastlamadığınız görülmektedir. 12361 sayılı ataşe raporundan da sahada incelemeyi kimin yaptığı anlaşılmamaktadır. O zaman bu kaynakların daha önceden kullanılmamış ve denenmemiş kaynaklar olduğu sonucuna varmalısınız. Bu sebeple sizin de ataşenin 12361 sayılı raporunda olduğu bu kişileri “F” olarak derecelendirmeniz yerinde olur.
 • Paragraf 4’deki bilginin kaynağı inşaat mühendisi olarak verilmektedir. Paragraf 4’deki bilgilerin mahiyeti incelendiğinde mühendis olarak bu kaynağın bu hususlara ait İLK ELDEN bilgi sağlama imkânına sahip olduğu görülmektedir. Kaynağın ilticasından önce 3 mühendisin hükümetçe temizlendiği(!) bilgisini içeren “B–3” olarak derecelendirilmiş 9003 sayılı raporunun, yaptığınız arşiv araştırması sonucu derlediğiniz bilgilerin 2. maddesinden anlaşılacağı üzere Dışişleri Bakanlığı’nızca da teyit edildiği görülmektedir. Bu da bize kaynağın güvenilirliği konusunda fikir vermektedir. Ayrıca bu hususun doğruluğu, kaynağınız ve öldürülen diğer 3 mühendisin arkadaş olabileceğini yahut kaynağınızın bu infaz politikası yüzünden iltica ettiği ihtimalini beraberinde getirir. Bu bilgiler ışığında 12361 sayılı ataşe raporunda kaynağın “B” olarak derecelendirilmesine hak vermek yerinde olur.
 • Kantanya ordusu subaylarından birinin karısı olarak tanıtılan 4. kaynağın 10011 sayılı raporla da bilgi verdiği söylenmektedir.(Arşiv araştırmanızın 4. maddesine bakın) Yaptığınız arşiv araştırması sonucunca ordu kademelerinde belli değişikliklerin yapılacağı hususunda bir bilgiye rastlamıştınız.(Rapor no.12012) General ANTONİ ZORBEK halen bir askeri bölge komutanıdır ancak Başkumandan değildir. Ayrıca ANYA LARİSSA’nın da garnizon komutanının metresi olduğu hususu teyit edilmiştir. Fakat hala Kantanya ile Yalanta arasındaki ilişkiler normaldir ve iki ülke arasında herhangi bir sürtüşme olmamıştır(Arşiv araştırması 8. maddeyi hatırlayın). Bu gerçekler ışığında bu kaynağın zaman zaman inanılır bilgiler sağladığı, fakat kaynağın kişisel durumu gereği elde ettiği bilgilerin çoğunun dedikodu olma ihtimalinin yüksek olduğu, hatta komutanın karısı olması sebebiyle çoğu zaman taraflı ve duygusal olduğu ve bu kaynaktan gelen haberlerin çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmalıyız. Bu sebeple de kaynak hakkında nihai değil geçici değerlendirmeler yaparak kaynağın tekrar değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kaynağı 12361 ataşe raporundan farklı olarak “C”(inanılır) olarak değil “D”(genellikle inanılmaz) olarak derecelendirmek yerinde olur. Bu temkinli haliniz size güvenilirliğini henüz tam manasıyla ispatlamamış kaynağınız üzerinde biraz daha düşünme ve araştırma yapma imkânı sağlar. İşimizi sağlama almak zorundayız.
 • Sonuç olarak kaynak kıymetlendirmemiz şu şekilde gerçekleşti;
 1. Çiftçi ve Han sahibi olarak geçen kaynağımızın 12361 sayılı ataşe raporunda “F” olarak ifade edilen derecelendirmesi, yaptığımız arşiv araştırması sonucu yerini muhafaza etmiştir.
 2. Aynı raporda mühendis olarak geçen kaynağımızın “B” olarak ifade edilen derecelendirmesi, yaptığımız arşiv araştırması sonucu yerini muhafaza etmiştir.
 3. Yine raporda generalin karısı olarak geçen kaynağı “C” olarak ifade edilen derecelendirmesi, yaptığımız arşiv araştırması sonucu ve yukarıda açıklanan sebeplerce D” ye düşürülmüştür.

SONUÇ

Bu çalışma en az 6-7 yazıyı kapsayacak genişliktedir. Bu olaya ilişkin 10 görev daha var. Bu  görevler üzerinde çalışırken bilgi nasıl kıymetlendirilir, bu sürecin elemanları nelerdir, stratejik istihbarat analizi nasıl yapılır, iyi yetişmiş bir istihbaratçı değerlendirmesini ne şekilde yapmalıdır gibi sorulara da cevap bulmuş olacağız. Bu çalışmaya devam edip etmemeye sizlerden gelen yorumlara göre karar vereceğim. Eğer talep olmazsa boşuna sizleri meşgul etmenin de, bu ağır ve yorucu çalışmaya emek vermenin de, sitede yer işgal etmenin de bir anlamı yok demektir.

 “Yazımda Stratejik İstihbarat adlı kıymetli eserlerinden yararlandığım Muazzez Şenel ve A.Turhan Şenel’in de dediği gibi; Zaferin Gerçek Rüknü Aziz Türk İstihbaratçılarına ithaftır… Saygılarımla…”

Yazarın diğer yazıları için burayı inceleyebilirsiniz.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.

Abone oldunuz, teşekkürler.

Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Abone Ol
Bildir
guest
48 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Rapor 1:1 /12-3-1961(top secrit)

Bilgi ve konu tamamiyla güvenilirligi tartidmaya acik Lakin konuyu ele almam istenilirse varliginin dogrulugu karsisinda Rapor 1:1 de beyan tanzimi makaminiza arz edilmek üzere teskilata rapor 12-3-1961 saat xy gibi belirtilmis olmasi gerekmektedir raporun hazirlanmasi bu tarih ve saat ibra edilmelidir yani tarih kendi basina böyle bir önemli raporda saat ibra edilmemus ve isme rasranmamis yani raporun dosya numarasi saati ve hazirlayan kisi veya kisilerin dosya kaydinda kendini veya tamamini teskilatin gizli veri olarak kalmasini sglayan numara ve harfle istibaratcinin temel mevkigi belirtilmesi gerekmektedir aksi tattirde raporun teyet edilmesi yani kabulü mümkün mertebe ertelenir fakat acil raporda tam gizlilik varsa… Daha fazlasını oku

İskender ünlü

Sıfırdan başlanıyorsa anlaşılması muhtemel devamını okumak istiyorum Arz ederim

Musab

HABER TARİHİ : 16 Eylül 1961

HAZIRLANDIĞI TARİH : 20 Eylül 1961

Bülent

Tek derdim. Devlet adamı olmak

Tayfun

Bu sadece bir örnek ama eğer bir dosya hazırlanacak ise giriş gelişme sonuç hepsi tek tek bu şekilde değerlendirip rapor edilmeli tam anlamıyla ve hızlı bir şekilde örnek olarak güzel

Ahmet

Emeğine sağlık okurken bayağı detay beni boğdu ama metodu ezbere bilen biri için hiç te boğucu değildir diye tahmin ediyorum gerekli bilgiler okunduğunda rapor hemen düzenlenebilir ayrıca rapora 2-3 başka açıdan hemen bakılabilir sadece temkinli ve sağlamcı olmak yeterli…devamını rica ediyorum

Fth

Komik olaylar komik insanlar bu istihbarat ta istihbaratcilarda bu isi anlamiyolar demekki adam secmeyi ögrensinler once

27.1.14.14.1.22.

Çok saçma bir yazı olmuş bunu bir istihbarat elemanının önüne koysanız size gülüp geçicektir isimler ülkeler ve olayları değiştirip farklı bir makale ele almışsınız sizin burdaki yazdıgınız yazıyı okuyan 100 kişiden 95 i anlamamıştır 5 kişi ise kendisinin baştan sona bu yazıyı okuyup kendi içinde bir heves ile anladıgını zannedip bir hevaya kapılmıştır bir ilkokula başlayan çoçuğa karekök anlatılmaz bu metod istihbarat içerisinde zaten genel bir şekilde eğitiminin verilecegini tahmin ediyorum burda bu yazıları okumakla internete nasıl istihbarat görevlisi olurum diye yazmayla istihbarat olunmaz .

Emre

İstihbaratçı olmanın temel esası (benim düşüncem) kısaca; Devlet baba severde döverde karşı gelmeyeceksin. Yeri gelir seni içeri atar, dışarda canın tehlikededir seni içerde korur. Zamanı geldinmi seni içerden alır daha üstün görevlere verir. Yeri gelir dost kurşunu yemek zorunda kalırsın belkide. Taaki ne zaman baba mesleğini, dükkanını, vasiyetini sana bıraktı. Yönetici konumuna geldin işte o zaman babanın yaptıklarını uygulayacak yolundan şaşmayacaksın sen çizecek sen yazacaksın. (Ustayı geçen çırak olacak, seni geçecek çıraklar yetiştireceksin.)

Kürşad

Bağlar Otobüs Durağı Çankaya / Ankara

Enes

Yazıya devam etmenizi temin ederim birdahaki yazınızda istihbaratın ham maddelerini ve bir istihparatçınin nasıl çalıştığını yazmanızı tavsiye ederim. Bu vatanımıza toprağımıza asker de komando da istihparatçı da lazım gelir arkadaşlar ortadoğuda kafkaslar da avrasya dünyada bir söz sahibi olmak istiyorsak bilgimizi ve öngörülerimizi geliştirmeliyiz istihparat a başlamak istiyorsanız bu yolun uzun olduğunu bilmelisiniz ve boş vakit geçirmemelisiniz teşekkür ederim..

Muhammed

Bu Ülkeye Bayrağa Canım Kurban İnş Allah Bu Ülkeye Gerçek Anlamda Hizmet Etmeyi Bana Nasip Etsin Çook Amin🙏 🙏

Abdullah Ersin ERDEM

Selamın aleyküm öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu vatana namusum dedim. Ben halkı milleti insanları ailem olarak görüyorum. Mazluma zulum edenlerin her zaman en sesinde oldum. Rabbim bize ne güç verir bilemem ama bir türk evladı olarak t.c vatandaşı olarak ülkemden gurur duyuyorum. Allah ne size ne milletimizr zeval vermesin. Çok istedim istahbaratçı olmayı vatanıma hizmet etmeyi namusuma canım feda gözümü kırpmam milletim bayragım için can alır can veririm. İnşallah rabbim banada birgün nasib eder devletime bi katkim yardimim olur. Şu kpss işi oldu ne basvura biliyoruz ne birsey yaliyoruz. Keşke alsalar bir dakka yerimde duraniyorum. Size çok teşekkürler bizimle… Daha fazlasını oku

Sedat g........z

Gerçekten güzel anlatıldı ve sunuldu elimize emeğinize sağlık ben de görev verildiği taktirde daima hazır olduğumu temin ederim devamını beklerim arz ederim…

Buzprensi

Her türkün olduğu yerde bizde varız demek de yeter sanirim. Yasasin Türk milleti yaşasın osmanlı.

[…] önce “İstihbaratçı Olmak İster Misiniz?” başlıklı bir yazı yayınlayarak okuyuculardan bir istihbarat raporunu analiz etmelerini […]

hemrin

yok abi kafam karıştı. üstü kalsın bana göre iş değil..

Hasan Büyükpancar

Ben istihbaratçı olmayı çok istiyorum sanki ben bu iş için yaratılmışım siz diyorsunuz ki istihbaratçının ne şekilde çalıştığını bilmiyorsunuz anlamıyorsunuz Ve başka bi deyişle bu tür olaylara müdahale etme sessiz kal uygulama diyorsunuz bunlara bit vatan evladı olarak ne sessiz kalmak yakışır nede müdahale etmemek yakışır bunu siz Bnden iyi biliyorsunuz o yüzden önce devlet değil millet ne diyor milletin sözü milletin kararı unutmayın ki millet olmasa ne devlet olur ne de bir teşkilat olur o yüzden demem o ki önce halkın refahı

musa

her ülkenin istihbaratları vardır bu istihbarat düşüncesi ve fikri ve durum olarak iki ayrıldı sosyalist ve komünizm fikrileri yıllardan beridir devam Rusya bu konularda daha çok titiz ve önem kast estmiştir israilin gizli örgütü mossad ingilizlerin gizli ordusu sas uluslarası polis teskilatı yön alacaktır ilk önce gençlerin durumlarının düzelmesi daha sonra Türk coçuklarını korumak sentetik maddelerden korumak gerekmektedir

aaa

Devamını bekliyoruz

ubo

öncellikle boş ve anlamsız bilgi veren diğer sitelere nazaran gerçekten faydalanılması gereken bir yazı olduğunu
düşünüyorum şayet ülkemiz olası bir çıkmaza girdiğinde en azından bazı şeylerin farkında olmak lazım yazı için elinize sağlık başarılarınızın devamını diliyorum..

imat han

Allah kalemini sabit kılsın, güçlendirsin… devam et inşallah

Uranium

Emeğine sağlık üstad sıfırdan başlayacak olan benim için çok faydalı bir çalışma olmuş enaz 4 5 defa inceledim ve her tekrarda başka bişey yakaladım enazından bu işe olan merakımı doğu yere kanalize etmenin küçük bir metodu var elimde yeni görevleri sabırsızlıkla b bekliyorum saygılar..

aa

devamı gelsin lütfen

Özcan

Emeğinize sağlık, benim gibi istihbarata ilgi duyanlar için gayet bilgilendirici, faydalı bir çalışma olmuş. Devamı gelirse çok güzel olur. Saygılar

Emincan

Ben sizin yazılarınızı gerçekten severek takip etmekteyim.Bu tür mantıksal çıkarımlar yapmak bazılarına zor ya da sıkıcı gelebilir ama bir matematikçi olarak ben sıkılmaktan ziyade eğleniyorum.Bu kurguyu da daha detaylı incelemek ve harflendirmemi kafamdan ve tek okumayla değil de kağıt üzerinde daha detaylı ve bir kaç kez okuyarak yapmak isterdim.Ama tam sınav haftasında olmamıza müteakip bunu yapacak zaman ve fırsat bulamadım.Bu seferlik görmüş ve öğrenmiş olduk,bir daha ki sefere artık.Kaleminize sağlık…

Bekir

Yazınızın devamı ilgi ile bekliyoruz

Erdogan

Yazınızı heyecanlı bir biçimde okudum devamını istiyorum saygılarımı sunarım.

Kubilay

Nedim Bey merhabalar, Madem bu yazı dizisine başladınız benimde size biraz katkım olsun isterim. Sanırım aklınızdakileri tahmin ediyorum ve en çok zorlanacağınız konu yazı dizisinin devamını getirmek olacaktır, diye tahmin ediyorum. 2. yazınızdan sonra size değişik bir bakış açısı sunmak isterim. Öncelikle ; Alınan istihbarat bilgilerinin kullanıldığı yerler ile ilgili olmalı; Askeri strateji ile doğrulama ve karşı strateji geliştirme , Saha operasyonları için örgütlenme ve bağlantı bulma, Casusluk ve çift taraflı bilgi sağlayan casuslardan bilgi sağlama, Bilginin Diplomatik kanallarla kullanılması ve faaliyet yürütülmesi Hukuksal altyapısına göre uluslararası örgütlerin kullanılması, Gizlilik veya karşı kozlar karşılığı teknoloji transferi sağlanması , Faaliyetin bertaraf… Daha fazlasını oku

Saral

Birey devlet için, devlet millet içindir. Senaryolarınızı Siyasi olaylar üzerinden yahut taraflı yapmayışınızın çok yerinde bir kanaat olduğu kanaatindeyim. Fakat Sn.Kubilay’ın da fikirlerini oldukça değerli buldum. Sizinle tanıştığıma memnunum. Çalışmalarınızın sürekliliğinin talebinde ve başarılarınızın devamının arzındayım.

malik

İstihbarat işi genelde sinemalar da son derece yaldızlı işlediğinden dolayı insanlar bu mesleğe büyük bir saygı ile bakıyorlar fakat mesele matematik problemi çözmek kadar sıkıcı ve teknik bir konu. Havalı bir güneş gözlüğü elde gazete parkta milleti kesmek ve belinde fiyakalı tabanca bulundurmak bu meslekte olması çok zor bir durum. Oldukça teknik ve hayati bir mesele. Hayati olması istihbaratçının yaşamı ile ilgili değildir; istihbaratçının beceriksizliği ile ülkesini tehlikeye atma durumu hayatidir. Bu sebeple en çok istismar edilen bir meslek grubu istihbaratçılık dır. Doğru yapıldığından bir ulusun kalkınmasına yardımcı olur ama ehil olmayanlar da ulusu kargaşaya sürükler …

malik

Rica ederim güzel ve keyifli bir yazı olmuş, kaleminize sağlık

Aliya

Hocam şimdi mesela elimize bir rapor vermişler baktık bi şey anlamıyoruz dedektiflik yapacağımıza fazla kurcalamadan bi koşu dedektiflik bürosuna gitsek. yâni istihbaratçılik bildiğimiz dedektiflikse herneyse yoruldum pardon

malkoçoğlu

farklı bir çalışma.

Kubilay

Öncelikle Güzel çalışma bırakma derim nedim bey ellerine sağlık. Detaylı bir analiz yazmak isterdim fakat sonunun ne olacağını biliyorum. Öncelikle istihbarat faaliyetlerinin sıkıcı ve 007 tarzı bir şey olmadığını bu yazıyı okuyan herkesin anlamış olması gerekiyor. Analiz tarzımıza gelince; Eğer insan kaynağına güvenilmiyorsa bilimsel verilere bakmak gerekir. Öncelikle santrallerden çekilen enerji analiz edilmeli anormal bir enerji tüketimi varsa faaliyete başlımış olması muhtemel bir üs bölgesinden bahsedebiliriz. Bunun için anlaşılacağı üzere bu bölgeye giden enerji hatlarının tipinden anlaşılabilir. İkincisi Hes ten yüksek miktarda su çekiliyor ve depolanıyor ise nükleer bir çalışma için şüphe oluşmalıdır. Uydu imkanımız var ise , yoksa yerden… Daha fazlasını oku